Sjednica je održana u Splitu, 27. veljače 2020. godine uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Zorana Popovića dopredsjednika i članova Toni Mlikota, Robert Sandalić i Ivica Dolenc. Opravdano odsutni: Gea Damjanović, i Petar Kopanica Prisutni: Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje i Ivo Jaić tajnik, Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Usvajanje Zapisnika 28. sjednice – usvaja se jednoglasno.

Potvrđuju se odluke Izvršnog odbora između dviju sjednica:

Usvajanje prijedloga Pododbora za nabavu i uređenje kontejnera za OI
Izvršni odbor temeljem izvještaja Pododbora dana 20. prosinca, 2019., a nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odabire ponudu tvrtke PROMATIK d.o.o., Put Bunarića 39, Maslenica, u iznosu od 206.440,00 kn bez PDV. Ukupno sa PDV-om 258.050,00 kn.

Prihvaćanje Ponude za obavljanje stručnog nadzora preuređenja prostorija
Dana 25.11.2019. Izvršni odbor prihvatio je ponudu za obavljanje stručnog nadzora preuređenja prostorija u SC Gripe od tvrtke Tudor projekt na iznos od 15.000,00 kn

Preraspodjela Redovnog programa 2019. godine
Usvaja se kako je predloženo dana 22.12.2019. godine (prilog 1 ovog zapisnika)

Imenovanje komisije za preuređenje prostorija 2 dio
Dana 10.02.2020. Izvršni odbor imenovao je Pododbor za provođenje postupaka jednostavne nabave u sastavu Zoran Popović, Mislav Olujić i Darko Mesarek.

Odabir ponude izvođača za preuređenje prostorija 2. dio
Izvršni odbor temeljem izvještaja Pododbora dana 25. veljače, 2020., a nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odabire ponudu tvrtke Teko d.o.o., Trg Hrvatske bratske zajednice 3b, Split u iznosu od 317.120,10 kn, ukupno sa PDV-om 396.400,13 kn. Zadužuje se tajnik da potpiše pripremljeni ugovor sa izvođačem.

Rad stručnih tijela
Vijeće za natjecanje – usvajaju se prijedlozi prema zapisniku sjednice
- u predolimpijski program HOO-a obzirom da mogu biti najviše dva kandidata iz jedne klase kandidiraju se Nenad Bugarin i Josip Olujić u klasi Finn
- organizatori izbornih regata za klasu Optimist u 2020 su: JK Horizont Poreč u terminu 1.5.-3.5.2020. i JK Jugo Mali Lošinj u terminu 8.5.-10.5.2020.
- Prima se na znanje plan rada klase Optimist: zimske pripreme u Zadru termin 5.2.-9.2.2020.; Proljetne pripreme u terminu 14.4.-19.4.2020.; Trofeo Marco Rizzotti termin 14.5.-17.5.2020.; Workum u terminu 21.5.-24.5.2020.; Trofeo D Argento termin 22.6.-24.6.2020.; Europsko prvenstvo termin 22.6.-29.6.2020.; Svjetsko prvenstvo termin 1.7.-11.7.2020.; Europsko prvenstvo Team race termin 18.8.-23.8.2020.
- Prima se na znanje plan rada klase Laser za juniore: Zimski kamp Betina 31.1.-7.2.2020. L4.7, LRD m/ž i Std; Proljetni kamp Betina 8.4.-14.4.2020. L4.7, LRD m/ž i Std; Proljetni kamp Tivat 25.5.-30.5.2020. LRD m/ž i Std do 21.g; Ljetni kamp Zlarin 20.6.-28.6.2020. L4.7, LRD m/ž i Std; Ljetni kamp Pula 7.8.-14.8.2020. LRD m/ž
- Usvaja se dodatni kriterij za odlazak na ISAF Youth u klasi Laser radial za jedriličarke i jedriličare. Ukoliko jedriličar ostvari plasman u prvih pet na Europskom prvenstvu (Irska srpanj) ili Svjetskom prvenstvu (Poljska kolovoz) tada je ostvario direktan plasman na ISAF Youth. U slučaju da su dva jedriličara ili jedriličarke plasirana u prvih pet tada ide bolje plasiran jedriličar/jedriličarka na kriterijskoj ljestvici. U slučaju da nitko od Hrvatskih predstavnika (jedriličara/jedriličarki) nije plasiran u prvih tada ide bolje plasiran jedriličar/jedriličarka na kriterijskoj ljestvici.
- Klasa 420 - Prihvaća se molba JK Jugo Mali Lošinj te regata Kup Lošinja postaje kriterijska regata za klasu 420. Tajnik klase Karlo Krpeljević organizirati će trening kampove za klasu 420, koji bi se održali u Zadru, u skladu sa odlukama iz točke 5. ovog zapisnika.

Prijedlog VZS-a - izmjene Pravilnika VZS-a – poziva se predsjednik VZS-a Miroslav Bjelajac na iduću sjednicu Izvršnog odbora da obrazloži prijedloge VZS-a

Prvenstva Hrvatske 2020 – odluka o organizatorima
Prema pristiglim kandidaturama organizatori prvenstava Hrvatske u 2020. godinu su:
19.-21. lipnja PH ŠLJUKA JK Split - Split
11.-13. rujna PH OPT (KAD U12) JK Val - Šibenik
2.-4. listopada PH FLYING DUTCHMAN JK Vega - Pula
3.-4. listopada PH FORMULA 18 JK Primošten
23.-25. listopada PH NEOLIMPIJSKE KLASE JD Val - Crikvenica
28.-29. studenog PH Dragon force 65 JK Zenta Split
5.-6. prosinca PH NOD WAVE KJD Jadrija – Šibenik
Za ostala prvenstva za koje nisu zaprimljene kandidature natječaj se produžuje do daljnjeg.

Financijski plan HJS-a

Redovni program - raspodjela plana Redovnog programa HJS/HOO
Izvršni odbor temeljem prijedloga VZN-a donosi Odluku o raspodjeli sredstava u Redovnom programu HJS-a za 2020. godinu uz povećanje sredstava za juniore u iznosu od 100.000,00 kn.
Financiranje priprema klase Laser za juniore
Sukladno planu akcija iz točke 3.1. ovog zapisnika odobrava se financiranje kampova kao i prethodnih godina. Nakon završenog trening kampa i zaprimanja izvještaja tajnika klase Tea Piasevolija klubovima se refundiraju sredstva za prijevozne troškove (gorivo i cestarina) i gorivo za gumenjak te dnevnice za voditelja/e kampa. Refundacija navedenih troškova klubova realizira se nakon dostave putnog obračuna kluba u ured HJS-a.
Financiranje priprema klase 420
U cilju daljnjeg razvoja jedrenja u dvosjednima odobrava se financiranje priprema klase 420. Nakon završenih priprema i zaprimanja izvještaja tajnika klase Karla Krpeljevića klubovima se refundiraju sredstva za prijevozne troškove (gorivo i cestarina) i gorivo za gumenjak. Refundacija navedenih troškova klubova realizira se nakon dostave putnog obračuna kluba u ured HJS-a. Učesnicima priprema posebno se odobrava i pokriće troškova smještaja za vrijeme boravka na pripremama, a sve prema dogovoru sa tajnikom klase. Po osnovi priprema za klasu 420 odobrava se iznos od 60.000,00 kn.

Angažiranje trenera iz programa HOO-a. Treneri Karlo Krpeljević i Velimir Velimirović u programu su najmanje do posljednje kvalifikacije regate za OI Tokio. Nakon završetka kvalifikacija po potrebi će se donijeti nove odluke.

Program HZTK – Prijedlog Plana i programa HJS-a za javni natječaj HZTK-a
HJS je u HZTK dostavio zahtjev za financiranjem tri programska područja:
1. Interaktivne radionice i obuka mentora i edukatora jedriličarskog modelarstva kroz klasu DF65 te uspostava Lige za djecu i mlade.
2. Europsko prvenstvo u Italiji i Globalno prvenstvo u Švedskoj u jedriličarskom modelarstvu
3. Organizacija i upravljanje Hrvatskog jedriličarskog saveza 2020. uz osuvremenjivanje i jačanje kapaciteta brodomodelarnica.
U HZTK je dostavljen i zahtjev za odobrenjem plaće za jednog djelatnika.
Tijekom ožujka očekuju se povratne informacije iz HZTK po zahtjevima HJS-a.

Isplata neoporezive naknade djelatnicima - sukladno godišnjem planu Skupštine.
Sjednica EUROSAF u Zagrebu – trošak organizacije iznosi 20.000,00 kn prema priloženom troškovniku.

JK Marina Kaštela – odobrenje za isticanje kandidature za organizaciju Europskog prvenstva u klasi Laser radial za juniore 2021. godine
Izvršni odbor podržava JK Marina Kaštela u organizaciji predmetnog prvenstva.

Nastup na kriterijskim regatama HJS-a vezano uz situaciju sa Koronavirusom
U skladu sa aktualnom situacijom, Izvršni odbor donosi slijedeću odluku:
Kvalifikacijske regate održati će se po planu do daljnjeg. Roditelji maloljetnih jedriličara/ki koji nastupaju na kvalifikacijskim regatama HJS-a, imaju pravo uskratiti nastup na kriterijskoj regati svome djetetu. U ovom slučaju jedriličaru/ki će se obračunati prosjek bodova sukladno rezultatima na regatama na kojim je nastupio/la. Roditelj je dužan o svojoj odluci obavijestiti klub, a klub će obavijestiti savez elektroničkom poštom.
Apelira se na sve učesnike regata da prate informacije i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Izvršni odbor prati situaciju i po potrebi će donijeti nove odluke hitno na telefonskoj sjednici.

Državna revizija
Državni ured za reviziju podnio je izvještaj o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog jedriličarskog saveza. Postupci revizije provedeni su od 27. studenoga 2019. do 12. veljače 2020. u cilju provjere istinitosti i vjerodostojnosti financijskih izvještaja, provjere primjene zakona, pravilnosti stjecanja prihoda i ostvarenja rashoda u skladu ostvarivanja ciljeva utvrđenih programom, provjere namjenskog korištenja i svrsishodnosti korištenja sredstava dobivenih iz državnog proračuna.
Izvještajem Državnog ureda dan je jedan prijedlog u djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu organizacije kod opisa poslova djelatnika i tri naloga za usklađivanjem kod planiranja, računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja da se pored uobičajenih tablica planova i programskih izvještaja kojim se prikazuje raspodjela i utrošak sredstava, isto prikaže u tablicama kakve se predaju FINI u smislu Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija. HJS je u skladu sa Zakonom dao plan provedbe naloga i preporuka sa rokom izvedbe do kraja 2020. godine.