JK Mande

 

   
Klub MANDE
Skraćeni naziv JK Mande, Zagreb
Puni naziv Jedriličarski klub MANDE
OiB 55723272672
Adresa Barčev trg 13
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
   
Predsjednik Milan Mandić
Tajnik Silvija Mandić
Osoba za kontakt Silvija Mandić
   
E-mail info@blackpearlcharter.com
Telefon 021/672-124
Fax  
Web  
Telefon 2  
Mobitel  
   
Godina osnutka 2005.
Datum osnutka 02.02.
Datum primanja u članstvo HJS 2005.
Zastupnik Vladimir Beribak