JK Orišac

 

   
Klub ORIŠAC
Skraćeni naziv JK Orišac, Dugi Rat
Puni naziv Jedriličarski klub ORIŠAC
OiB 02914692984
Adresa Žilića potok 1
Poštanski broj 21315
Grad Dugi Rat
   
Predsjednik Igor Velić
Tajnik Hrvoje Žilić
Osoba za kontakt Hrvoje Žilić
   
E-mail jkorisac@gmail.com
Telefon

099/219-20-83

Fax 021/734-412
Web  
Telefon 2  
Mobitel  
   
Godina osnutka 2005.
Datum osnutka 12.12.
Datum primanja u članstvo HJS 2005.
Zastupnik Joško Žilić