JK A.N.A.

 

   
Klub A.N.A.
Skraćeni naziv JK A.N.A., Bakar
Puni naziv Jedriličarski klub A.N.A.
OIB 85799481837
Adresa Nautička 3
Poštanski broj 51222
Grad Bakar
   
Predsjednik Davorka Pavić
Tajnik Sonja Vičević
Osoba za kontakt Sonja Vičević
   
E-mail info@sailing.com; sonja.vicevic@anasail.com;
Telefon 051/711-814
Fax 051/711-967
Web www.jk-ana.com
Telefon 2 099/21-78-404
Mobitel 091/497-62-80
   
Godina osnutka 1996.
Datum osnutka 30.06.
Datum primanja u članstvo HJS prije 1996.
Zastupnik Sonja Vičević