HAJK Dobro more

 

   
Klub HAJK Dobro more
Skraćeni naziv HAJK Dobro more, Zagreb
Puni naziv Hrvatski akademski jedriličarski klub Dobro more
OIB 64840706960
Adresa Nikole Tesle 10
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
   
Predsjednik Elvis Ačko
Tajnik Dubravka Kinčl
Osoba za kontakt Dubravka Kinčl
   
E-mail jk.dobromore@gmail.com
Telefon 091 / 545-15-31
Faks  
mreža www.dobromore.com
Telefon 2 099 / 235-12-79
Mobitel  
   
Godina osnutka 2011.
Datum osnutka 08.06.
Datum primanja u članstvo HJS-a 09.02.2016.
Zastupnik Elvis Ačko