Sidebar

19
Sri, Lip

Hrvatski jedriličarski savez

Croatian Sailing Federation 

Telefon:    +385 (0)21 345 788
Telefax:    +385 (0)21 344 334
E-mail:    hjs@hjs.hr
Adresa:    Trg F. Tuđmana 3, 21000 Split
OIB    45519786264
IBAN    HR9623600001101556153

  
Ured / Office

Tajnik:    Ivo Jaić
Administrativni tajnik:    Lana Tosti 
Financijski tajnik - računovođa:    Jasminka Reić


 

Službenik za informiranje Ivo Jaić
Članak 13. Zakona o pravu na pristup informacijama
www.pristupinfo.hr
 
Internetsku stranicu uređuje Ivo Jaić
Održava Hrvoje Duvančić