Statut, pravilnici...

... obrasci i drugi obavezni dokumenti


Statut Hrvatskog jedriličarskog saveza

Poslovnik skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza

Stegovni pravilnik

Pravilnik o iznosima startnina na pH i kriterijskim regatama
Pravilnik o verifikaciji i registraciji u jedrenju
Pravilnik o zvanjima
Pravilnik o reklamiranju  - svjetskog jedrenja Oglašavanje CODE 
Pravilnik o nagrađivanju i obrazac prijedloga Nagrade
Pravilnik Vijeća zbora sudaca
Pravilnik Vijeća odbora premjerača
Poslovnik Vijeća za natjecanje
Odluka o službenom putovanju

Logotip HJS-a (PDF, AI, CDR, JPG)

Članstvo HJS-a - Karta RH sa popisom članova HJS-a

Postupak primanja kluba u članstvu HJS-a - potrebna dokumentacija

Osnovna kartica podataka člana HJS-a / Prijava mijenja ovlaštene osobe i službene kontakt udruge

Imenovanje zastupnika u Skupštini HJS-a
Imenovanje zamjenika zastupnika - kad je zastupnik biran u tijelu HJS-a
Jednokratna punomoć ovlaštene osobe za Skupštinu
Evidencijski listić - prilaže se kod registracije u Skupštini

Registracije i verifikacija jedriličara, obrasci zdravstvene sposobnosti i pravilnik

Prijava regate

Kandidatura za organizaciju državnog prvenstva

Dodjela nagrada na državnom prvenstvu


Krstaši - Registri / Upis u registar / Zahtjev za izdavanje broja na jedru / Vinjete / Reklame / ORC Svjedodožbe

Daske za jedrenje - zahtjev za broj na jedru - obrazac


Upute o postupanju kluba kod kandidata za organizaciju SP i EP
Uputa Srednjeg državnog ureda za sport

Troškovnik natjecanja iz programa HJS-a
Obrazac putnog naloga

 

Dokumenti za suce i vođenje regate

Dokumenti na stranicama Vijeća suda suda
Regatna pravila

Izvještaj predsjednika RO
Izvještaj predsjednika OZP-a

EUROSAF Judges Exchange / Izvješće o učešću u radu međunarodnog žirija

STANDARDNI OGLAS REGATE -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE ZA JEDRENJE -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG A -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG B -  HRVATSKI / ENGLESKI

Posebni propisi sigurnosti za odobrenje regate

 

DOKUMENTI HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

POVEZNICA NA STRANICU DOKUMENATA HOO-a

KATEGORIZACIJA JEDRILIČARA

Pravilnik o kategorizaciji sportaša HOO-a - Kategorizacija jedriličara - Zahtjev za kategorizaciju 
Obvezna naplata upravnih pristojbi (biljeg) na zahtjev za kategorizaciju - primjena od 16.03.2017.

 

RAZVOJNI PROGRAMI HOO-a

PRAVILA ZA SVE RAZVOJNE PROGRAM HOO-a

OBRASCI PRIJEDLOGA ZA SVE RAZVOJNE PROGRAME HOO-aMZOS - Zakon o sportu
MFIN - Neprofitne organizacije
www.zakon.hr

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI HZTK

2017. - 2018. - 2019.  - 2020

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 

IZVJEŠTAJI NEOVISNIH REVIZORA 
o obavljenom revizijskom uvidu u financijsku izvješću HJS-a

2015 -  2016  - 2017  - 2018  - 2019 - 2020 

 

JAVNA NABAVA 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Popis gospodraskih subjekata