Klub BUSOLA
Skraćeni naziv JK Busola, Slano
Puni naziv Jedriličarski klub BUSOLA
OiB 61915761049
Adresa Put Osmina 4
Poštanski broj 20232
Grad Slano
   
Predsjednik Petar Kovačević
Tajnik Ivan Mitović
Osoba za kontakt Ivan Mitrović
   
E-mail busola@hjk-busola.com
Telefon 020/356-068
Fax 020/356-068
Web www.hjk-busola.com
Telefon 2 095/900-80-77
Mobitel 098/970-43-20
   
Godina osnutka 2005.
Datum osnutka 23.11.
Datum primanja u članstvo HJS 01.12.2006.
Zastupnik Ivan Mitrović