Klub FIANDARA 1975
Skraćeni naziv JK Fiandara 1975, Umag
Puni naziv Jedriličarski klub FIANDARA 1975
OiB 97784754678
Adresa Novigradska 34
Poštanski broj 52470
Grad Umag
   
Predsjednik Željko Paić
Tajnik Vilim Drašćić
Osoba za kontakt Vilim Drašćić
   
E-mail uprava@imi-tcu.com
Telefon 052/741-333
Fax 052/741-621
Web www.terraistriana.hr
Telefon 2 098/224-554
Mobitel 098/334-750
   
Godina osnutka 1975.
Datum osnutka  07.10.
Datum primanja u članstvo HJS 01.04.2000. (JK Istramineral)
Zastupnik Alvise Benussi