Klub JEDRENJE ZAUVIJEK
Skraćeni naziv JK jedrenje zauvijek, Kaštel Gomilica
Puni naziv Jedriličarski klub JEDRENJE ZAUVIJEK
OiB 12296181642
Adresa Franje Tuđmana 213
Poštanski broj 21213
Grad Kaštel Gomilica
   
Predsjednik Silvio Botić
Tajnik Ana Višić
Osoba za kontakt Silvio Botić
   
E-mail silvio@sailingforever.com 
Telefon 021 / 223-614
Faks 021 / 223-610
mreža www.sailingforever.com
Telefon 2  
Mobitel 099/26-58-190
   
Godina osnutka 2011.
Datum osnutka 15.07.
Datum primanja u članstvo HJS 26.10.2011.
Zastupnik Silvio Botić