Klub GUC
Skraćeni naziv JK Guc, Sali
Puni naziv Jedriličarski klub GUC
OiB 48193194731
Adresa Sali 1
Poštanski broj 23281
Grad Sali
   
Predsjednik Lucija Šišeta
Tajnik Berislav Ortynski
Osoba za kontakt Lucija Šišeta
   
E-mail j.k.guc.sali@gmail.com
Telefon 091/377-57-77
Fax 023/377-094
Web www.jkguc.hr
Telefon 2 091/542-34-85
Mobitel 091/377-57-77
   
Godina osnutka 2006.
Datum osnutka 09.11.
Datum primanja u članstvo HJS 2007.
Zastupnik Lucija Šišeta