Klub JSDNŽ
Skraćeni naziv JSDNŽ, Dubrovnik
Puni naziv Jedriličarski savez Dubrovačko-neretvanske županije
OiB 62771216779
Adresa Ive Vojnovića 31/a
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
   
Predsjednik Tomi Šoletić
Tajnik Mario Miličić
Osoba za kontakt Sanja Botica
   
E-mail jedrilicarskisavezdnz@gmail.com; sanja.botica@du.t-com.hr
Telefon  
Fax  
Web  
Telefon 2  
Mobitel 098/176-34-41
   
Godina osnutka 2009.
Datum osnutka 15.11.
Datum primanja u članstvo HJS 05.10.2012.
Zastupnik Mario Miličić