Klub JSPGŽ
Skraćeni naziv JSPGŽ, Rijeka
Puni naziv Jedriličarski savez Primorsko goranske županije
OiB 57870862341
Adresa Verdieva 11
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
   
Predsjednik Neven Baran
Tajnik Igor Ružić
Osoba za kontakt Neven Baran
   
E-mail jspgz2008@gmail.com
Telefon -
Faks  -
mreža  -
Telefon 2 -
Mobitel 091/2008-353, 098/9122-434
   
Godina osnutka 2008.
Datum osnutka 11.10.
Datum primanja u članstvo HJS-a 20.07.2009.
Zastupnik Neven Baran