Klub JUGO
Skraćeni naziv JK Jugo, Mali Lošinj
Puni naziv Jedriličarski klub JUGO
OiB 63488934564
Adresa Ulica lošinjskih brodograditelja 11 (p.p.54)
Poštanski broj 51550
Grad Mali Lošinj
   
Predsjednik Vedran Kabalin
Tajnik Ronald Spišić
Osoba za kontakt Ronald Spišić
   
E-mail info@jk-jugo.hr
Telefon 099/218-13-21
Fax  
Web www.jk-jugo.hr
Telefon 2  
Mobitel 098/329-608
   
Godina osnutka 1949.
Datum osnutka  
Datum primanja u članstvo HJS prije 1998.
Zastupnik Vedran Kabalin