Klub ORION
Skraćeni naziv JK Orion, Mošćenička Draga
Puni naziv Jedriličarski klub ORION
OiB 36216762965
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 51417
Grad Mošćenička Draga
   
Predsjednik Nikola Dešković
Tajnik Igor Staraj
Osoba za kontakt Nikola Dešković
   
E-mail nikola.deskovic@spona.hr
Telefon 091/201-20-89
Fax  
Web  
Telefon 2 091/201-20-89
Mobitel 095/597-90-92
   
Godina osnutka  
Datum osnutka  
Datum primanja u članstvo HJS 2003.
Zastupnik Igor Staraj