Klub POSTIRA
Skraćeni naziv JK Postira, Postira
Puni naziv Jedriličarski klub POSTIRA OIB: 43353026887
Adresa Porat 21
Poštanski broj 21410
Grad Postira
   
Predsjednik Mate Škarić
Tajnik Ivana Jelinčić
Osoba za kontakt Mate Škarić
   
E-mail jkpostira2007@gmail.com
Telefon 091/2009-726 
Fax  
Web  
Telefon 2  
Mobitel  
   
Godina osnutka 2007.
Datum osnutka 10.11.
Datum primanja u članstvo HJS 20.07.2009.
Zastupnik Mate Škarić