Klub REFUL
Skraćeni naziv JK Reful, Cres
Puni naziv Jedriličarski klub REFUL
OiB 37923697787
Adresa Šetalište 20. Aprila 1
Poštanski broj 51557
Grad Cres
   
Predsjednik Marčelo Damijanjević
Tajnik Filip Jedretić
Osoba za kontakt Marčelo Damijanjević
   
E-mail refulcres@gmail.com;
Telefon 098 / 227-454
Faks  
mreža  
Telefon 2 099 / 510-37-62
Mobitel  
   
Godina osnutka 1993. godine.
Datum osnutka 12.03.
Datum primanja u članstvo HJS-a 1996.
Zastupnik Darko Marenić