Klub SENJ
Skraćeni naziv JK Senj, Senj
Puni naziv Jedriličarski klub SENJ
OiB 50551099407
Adresa Obala dr. Franje Tuđmana 0
Poštanski broj 53270
Grad Senj
   
Predsjednik Vladimir Jurić
Tajnik Robert Ivanić
Osoba za kontakt  
   
E-mail vljuric67@gmail.com
Telefon 091/514-56-03
Fax  
Web  
Telefon 2  
Mobitel 098/800-717
   
Godina osnutka 1993.
Datum osnutka 10.06.
Datum primanja u članstvo HJS 1996.
Zastupnik Vladimir Jurić