Klub BRIVA
Skraćeni naziv JK Briva, Biograd n/m
Puni naziv Jedriličarski klub Briva
OiB 18412832384
Adresa Kneza Trpimira 22a
Poštanski broj 23210
Grad Biograd n/m
   
Predsjednik Petar Jakovljev
Tajnik Danijel Katičin
Osoba za kontakt Luka Šangulin
   
E-mail dan.kat@outlook.com, petar.jakovljev@gmail.comluka.sangulin@gmail.com
Telefon 098/273-354
Fax  
Web  
Telefon 2 091/522-42-97
Mobitel 098/299-655
   
Godina osnutka 2019.
Datum osnutka 24.01.
Datum primanja u članstvo HJS 04.02.2019.
Zastupnik Luka Šangulin