Održana je u Splitu, 25. siječnja 2021. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Nakon usvajanja Zapisnika prethodne sjednice, potvrđuju se odluke između dviju sjednica:
27.11.2020 - Odluka o odgodi održavanja Skupštine u Zadru slijedom odluka Stožera RH, na prijedlog Predsjednika Skupštine i Nadzornog odbora HJS-a. HJS je uputio dopis sa upitom o zakonskom funkcioniranju udruge u izvanrednim okolnostima nadležnim ministarstvima.
08.12.2020 - JK Mornar Suglasnost za održavanjem EP Zvijezda 2021.
21.12.2020 - Usvajanje programa RU jedrenja i odluka vezanim na HZTK
22.12.2020 - JK Split Suglasnost za održavanjem EP Šljuka 2021.
Izvršni odbor jednoglasno je potvrdio ranije donesene odluke.

Pregled realizacije Financijskog plana HJS-a za 2021. godinu
Izvršen je uvid u realizaciju Financijskog plana na dan 31.12.2020.
Realizacija priljeva je 6.621.488,72 kn (88% od plana usvojenog na Skupštini), odljeva 6.406.568,89 kn (85%). Financijski priliv u 2020. uglavnom je obilježen smanjenjem sredstva u Redovnom programu HOO-a, povećanjem sredstava HZTK-a i priljevom sredstava Ministarstva turizma i sporta RH za pomoć sportu, što se u konačnici odrazilo sa 12-15% razlike u planiranom.
Usklađenje financijskog plana uvršten je u priloženi izvještaj te će se nakon izrade završnog izvještaja, uvrstiti u konačni izvještaj Skupštini. Prema odluci Skupštine HJS-a iz 2018. godine značajnim odstupanjima smatraju se sva odstupanja veća od 20% u odnosu na ukupan plan prihoda i rashoda. Održavanje sjednice Skupštine planira se odmah nakon što to bude moguće, odnosno po završetku izvanrednih okolnosti.
Pregled članarina klubova. Izvršen je uvid u pregled klubova koji nisu podmirili članarinu za prethodnu godinu. Uvidom proizlazi da klubovi koji imaju sportski program, odnosno jedriličare koji sudjeluju na prvenstvima i kriterijskim regatama malih klasa, uglavnom su podmirili obvezu plaćanja godišnje članarine. Pozivaju se preostali klubovi da podmire članarinu kako je propisano Statutom HJS-a. Tajnik će temeljem Članka 14, uputiti dopis na klubove.

Privremeni Financijski plan 2021.
Odluka o usvajanju privremenog Financijskog plana za 2021. godinu.
U odnosu na priloženi Financijski plan, sredstva u stavci priljeva - Sponzorstava, donacije ili rezervna sredstva povećati će se na 300.000,00 kn. Kod odljeva ovo povećanje se uvrštava u Redovni program natjecanja, pripreme i oprema. Time se povećava iznos predviđen od HOO-a po ovoj stavci koja je planirana u iznosu od 3.172.921,00 kn na iznos 3.349.482,00 kn.
Ukupni privremeni Financijski plan za 2021. godinu iznosi 7.753.482,00 kn.
U slučaju značajnijih odstupanja od plana izvršiti će se uvid u plan i uskladiti sa stvarnim stanjem te predočiti Skupštini HJS-a. Radi izvanrednih okolnosti u ovoj godini značajnim odstupanjima smatraju se sva odstupanja veća od 25% u odnosu na ukupan plan prihoda i rashoda. Plan sa obrazloženjem uvrstiti će se u Materijale Skupštine, koja se planira odmah po završetku izvanrednih okolnosti.
Odluka o raspodjeli sredstava u Redovnom programu 2021. godine
Temeljem prijedloga VZN-a, raspoređuje se 3.200.000,0 kn u Redovni program za natjecanja, pripreme i opremu (prilog 3). Preostali iznos od 176.561,00 kn planiran po ovoj stavci u Financijskom planu HJS-a za sada je u rezervi i rasporediti će se po odluci Izvršnog odbora

Program HJS/RU jedrenje kod HZTK
Nakon prezentacije Zvonka Jelačića ispred klase RU jedrilica Izvršni odbor usvaja odluke vezane na program i osigurana sredstva HZTK temeljem prijedloga klase RU jedrenja:
- Usvaja se Plan Provođenja programa HJS-a / HZTK za 2021. u iznosu od 454.028,01 kn
- Usvaja se odluka o sufinanciranju nabave modela. Poslati će se kružni mail za ispitivanje zainteresiranosti klubova
- Pravilnik o nastupu u reprezentaciji (klasa je dužna obavijestiti predsjednika VZN-a kod donošenja odluke o reprezentaciji).

Obveze članstva
Rokovi za dostavu u izvanrednim okolnostima
- Kalendar regata HJS-a
Kalendar regata do daljnjeg ostaje otvoren. Termini Prvenstava Hrvatske i kriterijskih regata odrediti će se kada to bude moguće, odnosno kada završe izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusa.
- Verifikacija i registracija natjecatelja
Rok za prvu registraciju u godini produžuje se sa 31. siječnja na 31. svibnja po nakadi od 55,00 kn. Od 1. lipnja registracija natjecatelja je 100 kn.
- Članarine klubova
Računi članarina klubova za 2021. godinu izdati će se nakon sjednice Skupštine.

Izvršni odbor i stručna tijela redovito prate informacije i odluke Stožera RH u vezi natjecanja, treninga i aktivnosti sportaša. Sve aktivnosti u sportskom jedrenju redovito se po traženju Ministarstva sporta i HOO-a dostavljaju u HOO temeljem kojih se izdaju dopuštenja za treninge sukladno odlukama Stožera RH.

Prima se na znanje izlazak iz članstva HJS-a na vlastiti zahtjev kluba Mare Nostrum Croaticum sa danom 31.12.2020.

Dopis JK Galeb - obaveza i odgovornost za obavljanje liječničkog pregleda
Prima se na znanje dopis JK Galeb. Izvršni odbor preporučuje JK Galeb da uputi dopis i na resorno ministarstvo.