Redovna i Izborna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 24.04.2021. u Jedriličarskom klubu Uskok, Obala kneza Trpimira 55, 23000 Zadar s početkom u 12.00 sati. Registracija zastupnika počinje u 11.00. sati. Poziv na Skupštinu sa materijalima upućen je na službene adrese klubova. Zastupnici mogu predići materijale i na stranicama HJS-a u rubrici za članstvo pod Skupština, gdje će se ažurirati sa prispjelim materijalima.
Održavanje Skupštine ovisi o aktualnoj situaciji i odlukama stožera. Članstvo će biti pravodobno obaviješteno o odlukama koje utječu na način održavanja sjednice Skupštine.