Upisivanje regata u Kalendar moguće je samo za registrirane članove HJS-a. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke te logiranja, pod izbornikom REGATE U HR, nalazi se poveznica Kalendar 2022 i potom slijedite prikazane upute. Molimo izvršite upis regata do 1. prosinca 2021.