Otvorena je forma za upis regata u Kalendar 2020. Formi za upis regata pristupate nakon logiranja za članove HJS-a. Nakon logiranja pod - Regate u HR - nalazi se poveznica za upis regata.