Oglasna ploča HJS-a

7. sjednica Izvršnog odbora održana je u Puli, 25. kolovoza 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Izvršni odbor potvrdio je odluke sa prethodnih sjednica uz slijedeće napomene:
Kod raspodjele sredstava u redovnom programu potrebno je uskladiti financiranje juniora na SP i EP te se traži od VZN-a da revidira dokument iz 2013. godine.
U dokumentu VZN-a - Sustav natjecanja za Optimiste - dio koji se odnosi na Kup Hrvatske za kadete i mlađe kadete, ne primjenjuje se do daljnjeg radi neusklađenosti. Članica IO zadužena za juniore i kadete Gea Barbić i VZN potrebno je da izvrše dodatnu reviziju ovog dijela dokumenta. Dokument pod nazivom Ostale promjene koji navodi imenovanje koordinatora priprema i vođe puta za SP i EP, nije sastavni dio Sustava i nije usvojen od Izvršnog odbora.

Pregled financijske realizacije plana HJS-a za 2017. godinu do 17.08.2017. Izvršen je uvid u financijsku realizaciju plana HJS-a. Uočena je manja potrošnja sredstava po individualnim i redovnim planiranim sredstvima. Potrebno je uputiti na klubove korisnike sredstva upit o realnoj realizaciji plana do kraja godine, kako bi IO mogao izvršiti preraspodjelu sredstava na najbolji mogući način tijekom rujna.

Rješavanje žalbi
Izvršni odbor rješavao je žalbe na odluke Stegovne komisije u drugom stupnju, jednu žalbu iz prošlog i jednu iz ovog saziva, te će Izvršni odbor postupati sukladno Pravilniku i Statutu.

Imovina HJS-a
Temeljem očitovanja klubova (Trogir - 470, Mornar – Laser, Uskok - 49er) o preuzimanju obveza plaćanja PDV po doniranoj opremi, Izvršni odbor usvaja procjenu imenovane komisije za navedenu imovinu kako je predložena i u skladu sa ranijim odlukama IO.
Ustupanje kontejnera na korištenje prema očitovanjima klubova
Izvršni odbor daje kontejner HJS-a, JK Marini Kaštela na korištenje do daljnjeg. Potrebno je da JK Marina Kaštela organizira prijevoz kontejnera iz Lore u Marinu Kaštela. U slučaju potrebe za kontejnerom, HJS će obavijestiti JK Marina Kaštela na vrijeme o svojim namjerama, a najmanje mjesec dana unaprijed.

Obrazovanje trenera u suradnji sa HOO-HOA / KIF
Radi nedovoljnog broja prijavljenih i nemogućnosti organizacije tečaja po povoljnim uvjetima, tečaj se neće organizirati.

Natječaj za zamjenu adm. tajnice Lane Anđel dok je na porodiljnom dopustu.
Nakon zaprimljene natječajne dokumentacije i izvršenog testiranja najbolji kandidat je Dora Radić – Specijalistica sportskog managementa. Dora Radić prima se u radni odnos na zamjenu do povratka djelatnice koju zamjenjuje, uz prava i uvjete propisane za ovo radno mjesto u aktima HJS-a i HOO-a. Probni rok je tri mjeseca.

O točki 7. Kalendar regata 2017. i 2018. godine i točki 8. Upravljanje sportskim objektima, raspravljalo se bez donošenja odluka. Kod točke 7. donijeti će se potrebne odluke prilikom raspisivanja natječaja za organizaciju PH za 2018. godinu i upisa regata za Kalendar 2018. Na sljedeću sjednicu pozvati će se predsjednik Pododbora za sportske luke Žarko Grisogono na temu rada Pododbora i sastanka u ministarstvu u Zagrebu. Uvrstiti će se i točka na temu organizacije regata koje nisu u Kalendaru HJS-a (Fiumanka). Iduća sjednica planira se za vrijeme SP Laser u Splitu, okvirno 13.09. u prijepodnevnim satima.

Novi Sustav natjecanja za Optimiste i natječaj za organizaciju kriterisjkih regata  Izvršni odbor je usvojio prijedlog VZN-a - novi Sustav natjecanja klase Optimist. U skladu sa prijedlogom, do daljnjeg možete dostaviti ponudu za organizaciju kvalifikacijskih regata sezone 2017/18, izborne regate i PH za 2018 godinu na hjs@hjs.hr i vzn@hjs.hr U slučaju nejasnoća obratite se na vzn@hjs.hr.

Prema uputi Središnjeg državnog ureda za sport, objavljujemo listu jedriličara kandidata koji se upisuju u razredne odjele za sportaše. Prigovori kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) zaprimaju se na službeni e-mail HJS-a do 19.06.2017. Dana 20.06.2017. je objava konačne liste i dostava u SDUS.

7. sjednica Izvršnog odbora održati će se 25.08.2017 u Puli. Između ostalog na dnevnom redu razmatrati će se realizacija Financijskog plana za 2017. godinu i Izvještaj revizora za 2016. godinu. Donijeti će se odluke u Stegovnom postupku u drugom stupnju, odluke o raspolaganju imovinom HJS-a i donacije opreme klubovima korisnicima, raspravljati o Kalendaru regata HJS-a za 2017. i 2018. godinu. Donijeti će se odluka o privremenom zapošljavanju administrativne tajnice na zamjeni, a na dnevnom redu je i tečaj za trenere jedrenja u suorganizaciji HOA i splitskog KIF-a koji je u pripremi za mjesec listopad.

5. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu, 06. svibnja 2017. godine. Prisutni iz IO HJS-a: Zlatko Taritaš predsjednik, Gea Barbić dopredsjednica (do točke 4.) i članovi Robert Sandalić, Ivica Dolenc i Marko Matić. Zaprimljena je isprika radi nedolaska člana IO Petra Kopanice iz obiteljskih razloga. Prisutni: Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Ivo Jaić tajnik i Žarko De Grisogono predsjednik Pododbora za sportske luke kod točke 1. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Pododbor za sportske luke
Izvršni odbor imenuje Žarka De Grisogona (Labud) predsjednikom Pododbora za sportske luke umjesto Janka Brnardića. Za članove pododbora imenuju se Janko Brnardić (Sisicia), Petar Kragić (Uskok), Hrvoje Markulinčić (Uljanik plovidba) i Denis Orlić (Orsan).
Predsjednik pododbora podnio je pisani izvještaj i iznio stanje u sportskim klubovima u odnosu na važeću pravnu regulativu te smjernice rada u narednom razdoblju. Radi se o problematici koja ulazi u područja najmanje tri ministarstva, a najprije će se pokrenuti razgovori sa Državnom upravom za sport i onda redom.
Zaključak je da treba snimiti postojeće stanje u HJS-u, odnosno status i stanje u kubovima. Žarko De Grisogono uz pomoć ureda HJS-a sastaviti će upitnik koji će se uputiti članstvu. Traži se kooperativnost klubova, a između ostalog potrebno je pripremiti snimku iz zraka sportskih luka i lučica, kao i iscrtati područje kluba, slipova, pontona, platoa i prostorija kojima se koriste klubovi HJS-a. Cilj je formiranje evidencije o lukama koje koriste klubovi HJS-a i svrha je dobiti uvid u stanje radi djelovanja Pododbora, a podaci neće biti nigdje iznošeni na način da su povezani sa konkretnim klubom.
Imovina HJS-a - kontejner: Potrebno ga je iznijeti iz RL Lora u dogledno vrijeme. Ponuditi će se splitskim klubovima na korištenje i održavanje do daljnjeg. HJS će snositi troškove transporta od Lore do mjesta iskrcaja i bojanje kontejnera.
Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a. Zamolbe klubova za akontacijama će se rješavati u skladu sa raspodjelom sredstava u Redovnom programu i pravilom o isplati sredstava putem refundacije nakon završene akcije/natjecanja ili priprema.
Raspodjela sredstava u olimpijskom programu
Sredstva za opremu rasporediti će se u jednakom iznosu na sve korisnike programa po 8.750.00 kn, a sredstva za transport koristiti će se za prijevoz opreme na SK u Japan.
Nakon poduže rasprave usvaja se kriterij OI Tokio 2020. Kriterij je usvojen sa 4 glasa za i jednim protiv. - Prilog 2. ovog zapisnika.
Prijedlog sportaša za podnošenje kandidature u program Olimpijske solidarnosti MOO-a TOKIO 2020 Temeljem prijedloga VZN-a u program MOO-a predlažu se: Šime Fantela, Tonči Stipanović i Ivan Kljaković Gašpić.
Obrazovanje trenera u suradnji sa HOO-HOA / KIF - Na poziv za organizaciju tečaja prijavilo se 29 zainteresiranih. Od toga prema županijama: ST-DALM 18, ISTARSKA 6, ZADARSKA 4, PRIM-GOR 1. Predsjednik i tajnik će obaviti razgovor u HOA i HOO u cilju što skorijeg početka tečaja.
Rad Ureda HJS-a:
Zapošljavanje djelatnice na određeno vrijeme do povratka L. Tosti sa rodiljnog dopusta
Raspisati će se natječaj za zapošljavanje za vrijeme rodiljnog dopusta djelatnice Lane Tosti sa početkom rada mjesec dana prije odlaska na dopust. Sukladno planu i programu isplatiti će se neoporezive naknada djelatnicima u punom zakonskom iznosu HJS-a u dva djela: prvi dio lipanj - regres, drugi dio prosinac– božićnica.
Kalendar regata HJS-a - naknadna uvrštenja regate, promjena organizatora PH i drugo:
Izvršni odbor odobrava naknade upise i promjene organizatora PH prema slijedećem zahtjevima iz razloga što su natjecanja isključivo sportskog značaja: KJD TRI STRIJELE – REGATA „5. MURTER CHALLENGE“ (19.-21.05.2017.) – KLASA F18; Zahtjev za naknadni upis regate u kalendar: JK GALEB – REGATA „MNR OPTI GALEB 2017 TEAM RACE“ (16-18.06.2017.) – KLASA OPTIMIST; Zahtjev za naknadni upis regate u kalendar: ORGANIZACIJA PH – KJD ZAGREB „PH ZA BIC TECHNO 293 DO 11 GODINA “ (02.-03.09.2017.) – PODRŠKA KLASE BIC TECHNO; Zahtjev za promjenom organizatora PH NOD FREESTYLE – KJD JADRIJA (27.10.-03.12.2017.) umjesto KJD TRI STRIJELE (20.-24.06.2017.) – KLASA NOD FREESTYLE; Zahtjev za naknadni upis regate u kalendar: ORGANIZACIJA PH KITEBOARD (22.-26.06.2017.) – KJD Kitesurf Split – Ušće Neretve
Izvršni odbor daje podršku JK Val Šibenik za organizaciju EP IOM 2018.
Tisak Regatnih pravila i Godišnjaka. U tisak su proslijeđene uobičajene publikacije HJS-a Godišnjak i Regatna pravila za novi ciklus. Publikacije će se dostaviti gratis na klubove, a RP i na suce iz programa sudaca i jedriličare i njihove trenere iz programa financiranja HJS-a.
Financijski izvještaj 2016 (prilog). Usvaja se Financijski izvještaj za 2016. godinu, koji ide u Materijale naredne sjednice Skupštine HJS-a u Splitu.
Mediji, marketing – zaključak je da će se morati pronaći način za promociju HJS-a i suradnju sa medijima.