Na godišnjem izboru najuspješnijih sportaša i trenera u organizaciji HOO-a, za sportaša godine proglašen je Tonći Stipanović za osvojenu brončanu medalju na SP Laser. Za ovaj rezultat priznanje za trenera godine dobio je Jozo Jakelić, a nagradu je podijelio sa trenerom rukometašica brončanima na EP. U konkurenciji za najbolju posadu bili su Šime i Mihovil Fantela sa osvojenom broncom na EP. Stranice HOO.