Oglasna ploča HJS-a

Održana je u Šibeniku, 14. rujna 2019. godine. Sjednica je održana uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Zorana Popovića dopredsjednika, člana Roberta Sandalića i uz telefonske konzultacije dostupnih članova Izvršnog odbora Petra Kopanice i Ivice Dolenca koji su telefonski glasali za svaku odluku. Opravdano odsutna: Gea Damjanović dopredsjednica Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Mislav Olujić član Pododbora za javnu nabavu i preuređenje prostorija HJS-a, Jasminka Reić Financijska tajnica. Nakon definiranja načina rada, glasovanja prisutnih i ostalih telefonom na sjednici, utvrđuje se potreban kvorum i dnevni red. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Preuređenje prostorija
Radi obrazloženja donošenja potrebnih odluka na predstojećoj sjednici Skupštine, Izvršni odbor je definirao okvire djelovanja kod pregovora sa Gradom Splitom. Nakon uvida u okvirni troškovnik – 1. varijanta preuređenja prostorija HJS-a 730.000,00 kn - generalni je zaključak da se mora smanjiti ukupan iznos troškova, s naglaskom troškova fasade (izo stakla) elektroinstalacije i rasvjete. Nakon racionaliziranja svih troškova bitno je postići da mjesečna rata kredita i trošak najma prema gradu Splitu u zbroju bude manji nego sadašnji trošak najma u postojećem prostoru te time postigne isplativost najma na rok od deset godina.
Vezano na prijedlog Ugovora od Grada Splita – Javne ustanove sportski objekti, pored tipskog ugovora sa Gradom Splitom potrebno je dodatno potpisati sporazum o ulaganju u prostor, te definirati najmanje deset godina korištenja prostora čime bi se postigla isplativost. U slučaju kraćeg korištenja Grad Split treba obeštetiti ili vratiti komplet ulaganje. Izvršni odbor daje ovlasti Mislavu Olujiću za pregovore sa Gradom Splitom oko ovih pitanja.

Sportska problematika – odluke i prijedlozi VZN-a

LASER RADIAL Usvaja se prijedlog VZN-a da se Elena Vorobeva prijavi HOO-u kao Evidentni olimpijski kandidat ove godine radi ostvarenja prava iz Olimpijskog programa za 2019 godinu jer kvalifikacije nisu završene. Odobravaju se dodatna financijska sredstva za Elenu Vorobevu i Sandru Lulić u iznosu 30.000.00 za svaku jedriličarku iz rezervnih sredstava.
- kvalifikacijska regata za klasu Laser Radial je SP u Melbournu od 21.2. do 28.2.2020. Ako Elena Vorobeva na SP u Melbournu bude najbolje plasirana jedriličarka u klasi Laser Radial biti će proglašena MOK. U slučaju da na SP u Melbournu bilo koja Hrvatska jedriličarka bude bolje plasirana od Elene Vorobeve, sljedeća kvalifikacijska regata je 51. Trofeo princesa Sofia od 27.3. do 4.4.2020.

FINN Dopis JK Split - namjera Marina Mišure o nastavku karijere i mogućnosti ostvarenja norme u klasi Finn.
Nakon analize VZN-a o dosadašnjim nastupima jedriličara koji u kontinuitetu jedre cijeli olimpijski ciklus Josipa Olujića, Milana Vujasinovića i Nenada Bugarina i uvidom u Pravilnik o kriterijima za odabir jedriličara/posada koje će Hrvatski jedriličarski savez predložiti Hrvatskom olimpijskom odboru za nastup na OI Tokio 2020, usvajaju se tumačenja predsjednika VZN-a, kao odgovor na upit JK Split:
A) U skladu sa Pravilnikom – Marin Mišura i svi ostali jedriličari sudjelovanjem na SP 2019. stječu pravu uključivanja u kvalifikacijski sustav.
B) U slučaju da iz nekog razloga World Sailing ograniči broj predstavnika Hrvatske na kvalifikacijskoj regati u Genovi, tada prioritetna mjesta imaju dosadašnji sudionici kvalifikacijskog ciklusa: Josip Olujić, Nenad Bugarin i Milan Vujasinović. Za ostale jedriličare kriterij je postignut rezultat na SP 2019.
C) U slučaju ispunjenja olimpijske norme u Genovi proglasiti će se MOK-om
- jedriličar koji je jedini ispunio normu
- u slučaju da je jedan ili više jedriličara jedrilo unutar norme tada će se MOK-om proglasiti jedriličar sa rezultatom unutar norme, sa najboljim plasmanom sa SP 2019.
Napomena: DOK – definitivni olimpijski kandidat biti će proglašen u skladu sa Pravilnikom

OPTIMIST Primaju se na znanje odluke VZN-a:
Otvoren je natječaj za kvalifikacijske regate za regiju sjever i jug:
14.2.-15.3.2020. proljeće 2020. (sezona 2019/20)
18.9.-31.12.2020. jesen 2020. (sezona 2020/21)
Molimo zainteresirane klubove da se jave za organizaciju kvalifikacijskih regata do 1.11.2019.

Otvoren je natječaj za izborne regate po terminima:
27.3.-29.3.2020. jug
3.4.-5.4.2020. jug
1.5.-3.5.2020. sjever
8.5.-10.5.2020. sjever
Molimo zainteresirane klubove da se jave za organizaciju kvalifikacijskih regata do 1.11.2019.

Razno
Odobrava se Edi Fanteli da idući vikend prisustvuje sastanku WS B Grupe u Frankfurtu po pozivu njemačkog predstavnika.

 

Skupština Hrvatskoga jedriličarskog saveza, na svojoj Izvanrednoj sjednici održanoj u Šibeniku 14. rujna, uz prisustvo 43 zastupnika izglasala je jednoglasno izmjenu plana za 2019. godinu te odobrila Izvršnom odboru poduzimanje potrebnih radnji oko zaduživanja, pokretanja postupaka Javne nabave i potpisivanje ugovora sa Gradom Splitom u vezi najma prostorija. 

Izvanredna sjednica Skupštine održati će se u Šibeniku - Šibenska gradska vijećnica dana 14. rujna 2019. - subota sa početkom u 13.30. sati. Poziv Predsjednika Skupštine sa materijalima poslani su na službene e-mail adrese klubova.

Dana 14. rujna 2019. u subotu u Šibeniku održati će se Izvanredna sjednica Skupštine Hrvatskoga jedriličarskoga saveza po pitanjima preseljenja ureda HJS-a i financijskih obveza koje iz toga proizlaze; odnosno usklađenja Financijskog plana HJS-a. Poziv i Dnevni red Skupštine sa pripadajućim materijalima biti će dostavljeni na vrijeme i u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Sjednica je održana Zadru, 12. srpnja 2019. godine. Informacije i odluke sa sjednice, prije potvrde zapisnika: Prisutni iz IO HJS-a: Zlatko Taritaš predsjednik, Zoran Popović dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc, Robert Sandalić i Petar Kopanica Opravdano odsutna: Gea Damjanović dopredsjednica

Prisutni: Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Mislav Olujić, Ivo Jaić tajnik

Prostorije ureda HJS-a
Grad Split ponudio je HJS-u prostor za smještaj ureda u okviru Sportskog centra Gripe kao trajno rješenje, gdje je smještena većina splitskih sportskih udruga. Površina i smještaj prostorija je zadovoljavajuća, dok u sam prostor treba uložiti sredstva kako bi isti bio priveden funkciji ureda za potrebe HJS-a na primjeren način. Na osnovu prethodnih konzultacija i izbora među ponuđenim rješenjima prihvaćen je Idejni projekt uređenja budućeg Ureda Saveza koji je izradila arhitektica Katja Dešković. Na osnovu tog projekta Mislav Olujić je izradio procjenu troškova uređenja. Na temu novog sjedišta Saveza Predsjednik je odradio dva sastanka sa predsjednikom HOO, gospodinom Matešom, koji je izrazio svoju podršku ostanku sjedišta Saveza u Splitu i pomogao u kontaktima sa gradskim vlastima Splita te ERSTE bankom kao mogućim kreditorom Saveza.
Održan je niz sastanaka sa predstavnicima Grada Splita i JU Sportski objekti – Split na kojem su dogovarani uvjeti i preinake prostora, te su prije sastanka narednog tjedna u uredu Gradonačelnika Splita donijete sljedeće odluke:
- Izvršni odbor prihvaća ponudu Grada Splita za preseljenjem prostorija ureda u Sportski Centar Gripe – Osječka 11, kao najpovoljnije rješenje u situaciji kakvoj je HJS.
- Prihvaća se Idejni projekt preuređenja ovlaštene arhitektice Katje Dešković i od iste se naručuje Izvedbeni projekt uređenja sa troškovnikom.
- Izvršni odbor temeljem Članka 28.(4) Statuta HJS-a osniva privremeni Pododbor za uređenje prostorija HJS-a, te imenuje sastav: Zoran Popović - dipl. ing. arhitekture i Mislav Olujić dipl. ing. građevine. Nakon sastavljanja troškovnika i prije oglašavanja natječaja u pododbor će se imenovati i osoba sa certifikatom za sprovođenje javne nabave sukladno zakonima RH kojih je HJS obveznik.
- IO donosi načelnu odluku da bi se uređenje prostorija Saveza financiralo bankovnim kreditom u cijelosti ili većim dijelom (60-70%) s rokom otplate na pet (5) godina zaključno sa 2024. a ostatak vlastitim sredstvima. Ako bi uvjeti bankovnog kredita bili nepovoljni bit ćemo primorani uređivati prostorije vlastitim sredstvima. Povrat kredita i/ili nadoknadu moguće uloženih vlastitih sredstava financirali bi povećanjem godišnje članarine klubovima kroz narednih pet (5) godina.
Da bi se navedene odluke mogle sprovesti u skladu sa Financijskim planom HJS-a za 2019. godinu biti će potrebno sazvati Izvanrednu sjednicu Skupštine, u skladu sa Člankom 22.(6) Statuta HJS-a, sa razlogom usklađenja Financijskog plana HJS-a i donošenja svih potrebnih odluka u vezi preseljenja i preuređenja prostorija HJS-a. Izvršni odbor predlaže saziv Izvanredne sjednice skupštine. Nakon izrade pripadajućih materijala, dogovora o mjestu održavanja i konzultacija sa predsjednikom Skupštine Vilimom Nakrstom, termin održavanja Izvanredne sjednice Skupštine bio bi početkom mjeseca rujna. Sve članice Saveza će pravovremeno dobiti obavijest i poziv na Izvanrednu sjednicu u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Realizacija ukupnog Financijskog plana HJS-a za 2019. na dan 30.06.2019
Izvršen je uvid u realizaciju Financijskog plana HJS-a za 2019. godinu i na dan 30. lipnja ukupni prilivi iznose 45% plana priliva - 3.138.000,00 kn, a odljeva 44,00% plana - 3.038.000,00 kn.

Sportska problematika
- Zaprimljen je dopis Igora Marenića kojim traži od Izvršnog odbora dodatno vrijeme za konačnu odluku o nastavku karijere i jedrenju u klasi Nacra 17.
- Iz rezervnih sredstava Redovnog programa HJS-a odobrava se 20.000,00 kn za natjecanja jedriličarke Karle Šavar koja je nastavila jedriti u klasi Laser Radial nakon Nacre 17.
- Na sjednici je i raspravljano o tekućoj sportskoj problematici, sportskim rezultatima u svim uzrasnim kategorijama u 2019. godini i nastupu na predstojećim natjecanjima.

Razno
- Usvaja se prijedlog da seniorski reprezentativci dobiju ukupno po 3 majice Saveza za potrebe priprema i nastupa na natjecanjima.
- Donosi se odluka da se naruči dodatnih 200 majica HJS u veličinama sukladno potrebama i za to se zadužuje Ivica Dolenc.
- Zadužuje se Predsjednik da kontaktira sa službama HOO i utvrdi mogućnost da se jedriličari koji su osigurali nastup na OI opreme kompletno ili djelomično opremom koju HOO ima trenutno na raspolaganju. (Po potrebi Savez bi tu opremu platio HOO-u)