Oglasna ploča HJS-a

21. sjednica Izvršnog odbora HJS-a održana je u Zadru, 23. studenog 2018. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice. Prisutni iz IO HJS-a: Zlatko Taritaš predsjednik i članovi Petar Kopanica, Robert Sandalić i Ivica Dolenc Opravdano odsutni: Zoran Popović dopredsjednik, Gea Barbić dopredsjednica i član Marko Matić. Prisutni: Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela Predsjednik Vijeća za natjecanje, Vilim Nakrst predsjednik Skupštine

Vijeće za natjecanje - Izvještaj o radu u 2018. godini (na potvrdu IO i na znanje Skupštini) Usvaja se izvještaj i uvrštava u Materijale Skupštine.

Očitovanje o ostavci člana VZN-a Damira Nakrsta i prijedlog novog člana: Usvaja se ostavka Damira Nakrsta. Prema prijedlogu predsjednika VZN- imenuje se novi član VZN-a - Teo Piasevoli.

Potvrđuje se imenovanje Josipa Golema za tajnika klase Optimist.

Realizacija neutrošenih sredstava u Redovnom programu
Potvrđuje se odluka sa 17. sjednice od 15. lipnja. Izvršiti će se refundacija sredstava za troškove avio karata jedriličara na WS YOUTH u ukupnom iznosu od 91.731,00 kn.
Usvaja se prijedlog predsjednika VZN-a i raspoređuje se neutrošenih 120.000,00 kn iz Redovnog programa za 2018. godinu kako slijedi:
50.000,00 kn – JK Uskok – posada 49er FX Ninečević/Demicheli Vitturi
40.000,00 kn – JK Labud – jedriličari Finn Olujić, Bugarin
20.000,00 kn – JK Split – jedriličar Finn – Vujasinović
10.000,00 kn – JK Labud – jedriličarka RS:X Palma Čargo

Materijali Redovne Skupštine HJS-a
Financijski plan 2018 – izvještaj do 15.11.2018 – izvještaj za Skupštinu. Usvaja se privremeni Financijski izvještaj 2018. za Skupštinu kako je predložen. Pozivaju se svi klubovi kojima su odobrena sredstva za organizaciju regata da pod hitno pošalju obračune u ured HJS-a.
Financijski plan 2019 – usvajanje plana za Skupštinu. Usvaja se Financijski plan 2019. u ukupnom iznosu od 6.989.000,00 kn
Priprema za sjednicu Skupštine HJS-a
Sa domaćinom Skupštine dogovoren je prijevoz autobusom, a HJS će pokriti troškove trajektnih karata za sudionike Skupštine.

Prijedlog novčane nagrade za 2018. godinu – prijedlog za Skupštinu
Uvrštava se prijedlog novčane nagrade za osvajače medalja sa SP 2018 u iznosu od po 15.000,00 kn za Martin Dolenc, Šime Fantela, Mihovil Fantela i Enrico Marotti. Izvršni odbor donosi odluku kojom se do daljnjeg osvajači medalja na SP predlažu za novčanu nagradu na Skupštini HJS-a. O visini iznosa nagrade donijeti će se odluka za svaku godinu.

Nabava odjeće za reprezentativce – ponuda RIP CURL. Prihvaća se povoljna ponuda RIP CURL (bijela majica sa crvenim rukavom) po ponudi.

Izvještaj sa World Sailing konferencije - Sarasota 2018
Glavna točka rasprave kroz sedam dana konferencije bila je promjena klasa, odnosno izmjena odluke sa World Sailing polugodišnjeg sastanka u svibnju 2018. Obzirom na odluke vodstva World Sailinga koji je zastupao izmjenu klasa i koji je pridobio premoćnu većinu u Councilu i na Godišnjoj Skupštini ova odluka je provedena. Grupa B kojoj pripada Hrvatska i njen zastupnik George Wossala nije podržala promjenu prema dogovoru u grupi.

Prijedlog trenera u Program angažiranja trenera HOO-a
HJS će u prosincu predložiti slijedeći popis trenera za angažman u program 2019. godine: treneri jedriličara sa ostvarenom olimpijskom normom Edo Fantela i Jozo Jakelić nastavljaju sa programom. Trener najuspješnijeg jedriličara u klasi Finn u 2018. godini biti će u programu do kvalifikacijske regate za OI Tokio – svibanj 2019. Nakon regate IO će preispitati odluku i po potrebi donijeti novu odluku.

Udruženje klase jedrenja na dasci - neolimpijska daska. Prima se na znanje zapisnik sa Skupštine klase i dokument Sustav natjecanja. Vijeće za natjecanje dati će mišljenje na predmetni dokument.

Zaprimljen je dopis roditelja jedriličara Tristana Tola u vezi nastupa na EP i dodjele medalja na PH za jedriličare koji nemaju hrvatsko državljanstvo. Nakon konzultacija Izvršni odbor će odgovoriti.

Kalendar 2019.

U slučaju preklapanja regata obavezan je dogovor klubova kod izmjene terrmina.

Jedriličarski klub Zvir domaćin je sjednice Skupštine koja će se održati u Hvaru u subotu 1. prosinca 2018. godine u Hvarskom kazalištu – zgrada Arsenala na pjaci, sa početkom u 12.00 sati. Registracija zastupnika započeti će u 11.00 sati. Obveza svakog kluba i zastupnika je sudjelovati na sjednici najvišeg tijela upravljanja Saveza. Ukoliko je zastupnik spriječen u dolasku, obavezno opunomoćite zamjensku osobu za sjednicu kako bi HJS ispunio zakonsku obvezu.

PRIJEVOZ DO HVARA
Na dan Skupštine u subotu 01.12. ima samo jedna veza za Stari Grad - trajekt u 08:30 - gat Svetog Petra u Splitu.
Trajekt dolazi u Stari Grad oko 10:15.
Ispred trajekta je autobus, koji kreće nakon dolaska trajekta i za cca 20 minuta je u Hvaru.
Nakon Skupštine i domjenka, prema dogovoru domaćina JK Zvir i prijevoznika, polazi autobus za Stari Grad.
Trajekt kreće u 17:30 iz Starog Grada za Split.

20. sjednica Izvršnog odbora HJS-a održana je u Zadru, 19. listopada 2018. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik, dopredsjednik Zoran Popović, članovi IO Robert Sandalić, Marko Matić, Petar Kopanica. Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje i Vilim Nakst predsjednik Skupštine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice.

Natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske 2019. godine - raspisuje se 
Mijenja se sustav dodjele nagrada kod klase Optimist i dijele se tri kompleta medalja: dječaci (prvak, viceprvak) djevojčice (prvakinja, viceprvakinja) i treći komplet ukupni poredak (prvak-viceprvak ili prvakinja-viceprvakinja u ukupnom poretku).
Rok za podnošenje kandidatura je 1. prosinac 2018.

Realizacija Financijskog plana 2018.
Izvještaj o realizaciji Financijskog plana za 2018. godinu sa projekcijom troškova do kraja godine ažurirati će se odlukama sa ove sjednice i uplatama HOO za mjesec listopad te će se uvrstiti u Materijale Skupštine nakon ažuriranja i sjednice IO koja se planira dana 23.11.2018. VZN treba dati projekciju troškova u Redovnom programu do kraja godine, uključujući 100.000,00 kn nerealiziranih sredstva za rad trenera Milana Vujasinovića i cca 80.000,00 kn sredstva za juniore.

Priprema za sjednicu Skupštine HJS-a u Hvaru – Dnevni red
Izvršni odbor sukladno Poslovniku Skupštine usvaja Dnevni red Redovne sjednice Skupštine HJS-a, koja će se održati na Hvaru 1.12.2018.
Prijedlog članarina za 2019. godinu ostaje isti kao i prijašnjih godina.
Financijski plan za 2019. godinu ažurirati će se sa podacima iz HOO-a i HZTK-a koji se očekuju tijekom studenog, te će se usvojiti na idućoj sjednici Izvršnog odbora.
Materijali drugih tijela upravljanja HJS-a uvrstiti će se nakon zaprimanja, a dodatne materijale koje treba usvojiti Izvršni odbor uvrstiti će se nakon slijedeće sjednice.
Kroz 2019. potrebno je uskladiti pravilnike sa aktualnom situacijom na terenu kako bi provedba pravilnika bila moguća (Pravilnik o reklamiranju…)

Vijeće za natjecanje – prijedlozi
Izborni sustav klase Optimist – dopune i izmjene
Prvenstvo Hrvatske za klasu Optimist neće se bodovati kao kriterijska regata klase Optimist.
Potvrđuje se regata JK Primoštena za kvalifikacijsku regatu regije Jug (19.-21.10.2018), te treba pronaći još dva organizatora kvalifikacijskih regata za regiju Jug do kraja 2019 godine.
Ostavka člana VZN-a Damira Nakrsta Nakon očitovanja VZN-a i prijedloga novog člana, Izvršni odbor uzet će u razmatranje ostavku dosadašnjeg člana VZN-a.

Vijeće zbora sudaca – izvještaj i plan
Usvaja se plan i izvještaj Vijeća zbora sudaca uz napomenu da će se Financijski plan VZS-a morati uskladiti sa Financijskim planom HJS-a koji bude usvojen na Skupštini u prosincu.

Projekt Nacra 17 posade Igor Marenić / Karla Šavar
Postignut je dogovor sa HOO-om o refundaciji sredstava nabave broda Nacra 17 kroz namjensko povećanje Redovnog programa HJS-a u 2019. godini
Odobravaju se sredstva za rad trenera posade Nacra 17 Tea Pizzula u iznosu od 40.000,00 kn za 2018. i 120.000,00 kn za 2019. godinu u mjesečnim ratama. Izvor sredstava su rezervna sredstva HJS-a. Sa klubom YC Zagreb i trenerom potpisati će se ugovor o namjenskom trošenju sredstava nakon zaprimanja plana rada trenera sa posadom Nacra 17 i ugovora trenera i kluba YC Zagreb. Za 2018. godinu potrebno je izvršiti prenamjenu neutrošenih sredstava iz programa HJS-a, po ovoj namjeni. Odluka je donesena sa tri glasa ZA, jednim PROTIV i jednim suzdržanim.

Nabava odjeće za reprezentativce – ponuda RIP CURL
Ponuda tvrtke RIP CURL je cjenovno prihvatljiva. Do prihvaćanja konačne ponude izvršiti će se dodatne konzultacije oko dizajna majica, za što se zadužuju Marko Matić i Edo Fantela.

Rad ureda HJS-a
Administrativnoj tajnici na zamjeni Dori Radić Ugovor o radu usklađuje se do povratka na rad Lane Anđel nakon porodiljskog dopusta i zakonskog GO. Radi povećanog obima posla proizašlog iz naloga od strane SDUS i obrade podataka za SDUS, potrebno je usklađenje i upoznavanje sa novim zadacima, te je potrebno da obje djelatnice budu na radnom mjestu neko vrijeme. Ugovor se produžuje do 28. veljače 2018. Uskladiti sa planom neutrošenih sredstava 2018. i uvrstiti u plan 2019.

Podrška JK Uskok u namjeri organizacije EP 2020 za 49er, 49er FX i Nacra 17
Izvršni odbor daje podršku Jedriličarskom klubu Uskok za organizacijom ovog prvenstva.

- Izvršni odbor dodatno je raspravljao se o radu udruženja klase Optimist, financiranju klase i sustavu kriterija
- Na sjednicu Skupštine EUROILCE ide Zlatko Jakelić
- Na sjednicu Skupštine World Sailing idu Edo fantela, Miroslav Bjelajac i Ivo Jaić

Održana je elektronski dana 20.09.2018. radi novonastalih okolnosti i potrebe donošenja hitnih odluka o kriterijskim regatama u narednom razdoblju. Temeljem prijedloga Vijeća za natjecanje, Izvršni odbor po točkama dnevnog reda donosi slijedeće odluke:

Klasa Optimist

Prvenstvo Hrvatske za klasu optimist 2018 (flotno)
Obzirom da se Prvenstvo Hrvatske za klasu optimist (flotno) nije održalo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, regata Kup Krševana 9.-11.11.2018. u organizaciji JK Uskok biti će ujedno i Prvenstvo Hrvatske za klasu Optimist. Prvenstvo Hrvatske će se bodovati kao kvalifikacijska regata za regiju jug te kao izborna regata za odabir kadetske reprezentacije. HJS će delegirati suce za Prvenstvo Hrvatske. Odobravaju se dodatna novčana sredstva u iznosu 15.000,00 kuna za JK Uskok, zbog povećanih troškova organizacije Prvenstva Hrvatske.
Na kvalifikacijskim i izbornim regatama zadnji mogući start zadnjeg dana regate je 45 minuta prije službenog zalaska sunca.

Kvalifikacijske i izborne regate 2018/19
Regija sjever – kvalifikacijske regate
JK Kvarner Rabačka regata 28.-30.9.2018.
JK Jugo Lošinjska regata 2.- 4.11.2018.
JK Croatia Aci Cup 16.-18.11.2018.
JK Vega Sveti Nikola 7.-9.12.2018.
JK Opatija Carneval Cup 15.-17.2.2019.
JD Val Crikvenička regata 22.-24.3.2019.
Napomena: Regata Aci cup 16.-18.11.2018. se ubacuje kao šesta kvalifikacijska regata za regiju sjever, zbog neodržanog Prvenstva Hrvatske koje je kvalifikacijska regata za regiju sjever.

Regija jug – kvalifikacijske regate
JK Orsan Dubrovačka regata 5.-7.10.2018.
JK Uskok Sveti Krševan 9.-11.11.2018.
JK Zvir Novogodišnja regata 28.-30.12.2018.
JK Split Prvenstvo grada Splita 1.-3.3.2019.
Za petu kvalifikacijsku regatu naknadno će se odrediti organizator.
Kvalifikacijske regate su kategorija 3+ uz dodatak obaveznog suđenja na moru RP42.

Izborne regate za odabir kadetske reprezentacije u klasi optimist:
JK Uljanik 5.-7.4.2019.
JK Horizont 12.-14.4.2019.
JK Split 3.-5.5.2019.
JK Uskok 10.-12.5.2019.
Molimo gore navedene klubove organizatore da se u što kraćem roku očituju VZN-u (vzn@hjs.hr) da li prihvaćaju organizaciju izborne regate u navedenim terminima.

Međunarodne regate kadetske reprezentacije i termini priprema za nastup na EP Crozone-Morgat Francuska 22.-29.6.2019., SP Antigua 6.-16.7.2019., i EP Team Race 20.-25.8.2019.
Pripreme reprezentacije: 22.4.-28.4.2019. Pula, pripreme će se sufinancirati od strane HJS-a za prvih 15 jedriličara/ki na kriterijskoj ljestvici na dan 15.04.2019. Ove pripreme nisu obavezne, u slučaju odustajanja nekog od jedriličara/ki upražnjeno mjesto će popuniti jedriličar/ka po odluci VZN. 8.-14.6.2019. Hrvatska, zajedničke pripreme cijele reprezentacije plus prve dvije rezerve. Ove su pripreme obavezne za reprezentativce, te će dobiti ispričnice zbog izostanka iz škole zadnjeg tjedna nastave. HJS će financirati pripreme.

Prvenstva Hrvatske za klasu Optimist - termini održavanja:
Prvenstvo Hrvatske flotno 29.8.-1.9.2019.
Prvenstvo Hrvatske flotno do 12 god ina 6.9.-8.9.2019.
Prvenstvo Hrvatske Team Race 16.8.-18.8.2019.

Juniori

Laser 4.7 M/Ž i LRD M/Ž (U19) – kriterijske regate 2018/19: Prvenstvo Hrvatske prijelazne klase Omiš 2018., Opatija cup – Opatija, Sveti Nikola – Pula, Novogodišnja regata Hvar EC, Velika Nagrada Mornara, Split, Kopar EC i Hyeres EC
Sustav bodovanja: boduju se tri domaće regate plus dvije regate Europa Cupa, ukupno pet regata. U slučaju da se održe tri domaće regate bodovati će se dvije, ako se održe dva Europa Cupa bodovati će se obje regate. Ako se održe dvije ili manje domaćih regata bodovati će se održane regate isto vrijedi i za Europa Cup.

Laser STD U21 i Laser Radial Ž U21 – kriterijske regate 2018/19: Opatija cup - Opatija, Sveti Nikola - Pula, Novogodišnja regata Hvar EC, Velika Nagrada Mornara – Split, Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase – Split, Kopar EC i Hyeres (ne Europa cup)
Sustav bodovanja: boduju se tri domaće regate plus dvije međunarodne regate, ukupno pet regata. U slučaju da se održe tri domaće regate bodovati će se dvije, ako se održe dvije međunarodne regate bodovati će se obje regate. Ako se održe dvije ili manje domaćih regata bodovati će se održane regate isto vrijedi i za međunarodne regate.
Zbog zgusnutog kalendara iz kriterijskih regata ispale su SOSW i regata Dan Uljanika, ukoliko organizatori ovih regata žele da njihove regate ostanu kriterij za juniore trebati će predložiti nove termine održavanja. Termini međunarodnih regata će imati prednost.
Organizator Prvenstva Hrvatske za olimpijske klase JK Mornar treba obratiti pažnju da se termin ne preklapa sa terminom regate Europa Cupa u Kopru ako je to moguće.

Imenovanje tajnika klase - Na prijedlog VZN Izvršni odbor imenuje Tea Piasevolia za tajnika juniorskih klasa Laser 4.7 M/Ž, LRD M/Ž U21, Laser STD U21. Za potrebe praćenja rada navedenih klasa formirati će se internetska stranica za klasu Laser juniori. Zadaci tajnika su vođenje kriterijske ljestvice navedenih klasa, organizacija priprema jedriličara, organiziranje odlaska reprezentacije na velika natjecanja SP, EP i EC. Tajnik klase sudjeluje u održavanju i radu web stranice svoje klase.

Termin održavanja Prvenstva Hrvatske za neolimpijske klase je: 13.-15.9.2019.

Izvršiti će se refundacija troškova nastupa na Svjetskom prvenstvu za juniore u klasi 470 Ž za posadu Hana Dragojević i Ana Zelić JK Labud u visini od 10.000,00 kuna.

Prima se na znanje informacija da će se u petak 9.11.2018. u prostorijama JK Uskok održati sastanak klase Optimist sa jednom točkom dnevnog reda: izbor predsjednika klase i promjena tajnika klase.