Oglasna ploča HJS-a

18. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu, 24. kolovoza 2018. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik i članovi Ivica Dolenc, Robert Sandalić i Marko Matić, Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice.

Na početku sjednice izvršen je osvrt na netom završeno SP u Arhusu na kojem su hrvatski jedriličari uzeli norme za OI Tokio u dvije klase, te je osvojen naslov svjetskih prvaka, što nije uspjelo mnogim razvijenim jedriličarskim nacijama.

Temeljem Statuta HJS-a i odluke Skupštine u Splitu, Redovna sjednica Skupštine HJS-a održati će se 1. prosinca 2018 u Hvaru. Određuje se rok do 15. listopada do kada sva tijela predviđena Statutom trebaju dostaviti planove i izvještaje za sjednicu Skupštine.

Usvojen je tekst usklađivanja Pravilnika o verifikaciji i registraciji sa aktualnim stanjem i Uredbom o zaštiti podataka

U periodu između dviju sjednica, angažirana je novinarka Zrinka Grancarić u svrhu izvještavanja sa SP Aarhus. Zrinka Grancarić obavila je posao za koji je angažirana, te Izvršni odbor ocjenjuje ovaj angažman odličnim.

Ocjena Izbornog sustava za klasu Optimist i odluka o daljnjem kriteriju
Nakon zaprimanja odluke VZN-a o nastavku Izbornog sustava za klasu Optimist iz sezone 2017/2018, zaprimanja mišljenja predsjednika VZS-a o angažmanu sudaca na izbornim regatama te rekapitulacije realizacije troškova sudaca na izbornim regatama Izvršni odbor donosi slijedeće odluke:
- Sustav natjecanja u klasi Optimist za narednu sezonu 2018/2019 u osnovi ostaje nepromijenjen uz jednu modifikaciju. Ukupan broj jedriličara koji će nastupati na izbornim regatama je 80, dok je minimalan broj jedriličara iz jedne regije 30. Broj jedriličara koji će regija sjever i regija jug imati na izbornim regatama ovisiti će o plasmanu jedriličara u prvih 80 hrvatskih jedriličara na prethodno održanom Prvenstvu Hrvatske u klasi Optimist. Izlazna godišta neće se uzimati u obzir prilikom brojenja plasmana. Primjer – na Prvenstvu Hrvatske u klasi Optimist 2018. u Puli, plasman u prvih 80 hrvatskih jedriličara ostvarilo je 44 jedriličara iz regije sjever, a 36 jedriličara iz regije jug, ne uzimajući u obzir izlazna godišta (2003.). Prema tom omjeru 44 jedriličara sa sjevera i 36 s juga nastupiti će na izbornim regatama u 2019. godini. (Broj jedriličara uzet je sa prošlogodišnjeg Prvenstva Hrvatske u Postira)
- Uputa VZN-a sucima na izbornim regatama: zadnji dan regate nema vremenskog ograničenja za davanje zadnjeg mogućeg starta.
Način sufinanciranja kvalifikacijskih regata i izbornih regata temeljem iskustva u protekloj sezoni se mijenja radi praktičnosti. Za troškove sudaca na kvalifikacijskim regatama odobravaju se sredstva u iznosu 2.000,00 kuna, a za troškove sudaca na izbornim regatama odobrava se iznos 10.000,00 kn. Sredstva će se transferirati na klubove organizatore. Realizaciju sredstava u skladu sa zakonima RH izvršit će ured HJS-a.
- Raspisuje se natječaj za organizaciju pet kvalifikacijskih regata po regiji sjever i 5 kvalifikacijskih regata po regiji jug u razdoblju od 21.09.2018. do 24.03.2019.
- Raspisuje se natječaj za organizaciju izbornih regata po datumima:
5.4.-7.4.2019.
12.4.-14.4.2019.
3.5.-5.5.2019.
10.5.-12.5.2019.
Ponude za organizaciju kvalifikacijskih i izbornih regata potrebno je dostaviti do 10. rujna. 2018. na e-mail vzn@hjs.hr i hjs@hjs.hr.
- Prema molbi VZN-a, daje se napomena JK Vegi iz Pule da se kod raspisivanja oglasa kriterijske regate pridržava pravilnika o startninama, te da isti ne tumači po svom slobodnom uvjerenju.

Dodjela organizacije PH za klasu BicTechno293 U12 temeljem prijedloga tajnika klase
Dodjeljuje se organizacija Prvenstava Hrvatske za BicTechno293 U12 - YC zagreb u terminu. 1-2 rujna 2018. Izvršni odbor daje napomenu tajniku klase da se ubuduće za organizaciju PH treba prijaviti na natječaj kada se raspiše godinu ranije.

Projekt Nacra 17
Zlatni olimpijac Igor Marenić uz podršku klubova JK Sveti Krševan i JK Zagreb, odlučio je nastaviti olimpijsko jedrenje u mješovitom olimpijskom katamaranu Nacri 17, sa mladom i perspektivnom jedriličarkom Karlom Šavar. Temeljem dostavljene dokumentacije, u kojoj se između ostaloga od HOO-a traži nabava novog broda, Izvršni odbor za potrebe priprema ove posade do kraja 2018. godine odobrava iznos 123.000,00 kn iz Redovnog programa HJS-a kod HOO-a. Navedeni iznos je prenamjena preostalih sredstava u stavci Rezervnih sredstava Redovnog programa HJS-a.

Povlašteni prijevoz trajektom za jedriličarske klubove
Prema dogovoru sa predsjednikom HOO-a Zlatkom Matešom uputiti će se zajednički dopis na MPPI i SDUS kojim se traži popust za jedriličare kao što je bio dosadašnjih godina.

Trenažni kampovi saveza
Predsjednik Zlatko Taritaš izvještava Izvršni odbor o zajedničkom radu sa HOO-om u cilju pronalaženja najpovoljnijih lokacija za sjedište jedriličarskog kampa saveza ili više njih, a sve u skladu sa ugovorima HOO-a sa MORH i RH.

Raspisuje se natječaj za organizaciju pet kvalifikacijskih regata po regiji sjever i pet kvalifikacijskih regata po regiji jug u razdoblju od 21.09.2018. do 24.03.2019. i natječaj za organizaciju izbornih regata (2 sjever, 2 jug) na datume: 5.4.-7.4.2019., 12.4.-14.4.2019., 3.5.-5.5.2019., 10.5.-12.5.2019.

Ponude za organizaciju kvalifikacijskih i izbornih regata potrebno je dostaviti do 10. rujna. 2018. na e-mail vzn@hjs.hr i hjs@hjs.hr

Način sufinanciranja kvalifikacijskih regata i izbornih regata temeljem iskustva u protekloj sezoni se mijenja radi praktičnosti. Za troškove sudaca na kvalifikacijskim regatama odobravaju se sredstva u iznosu 2.000,00 kuna, a za troškove sudaca na izbornim regatama odobrava se iznos 10.000,00 kn. Sredstva će se transferirati na klubove organizatore, a realizaciju sredstava u skladu sa zakonima RH izvršit će ured HJS-a.

17. sjednica Izvršnog odbora održana je u Šibeniku, 15. lipnja 2018. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik, Zoran Popović dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc i Robert Sandalić, Ivo Jaić tajnik, Vedran Mandić član Vijeća za natjecanje. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice.

Realizacija Financijskog plana HJS-a 2018. godine
Program juniora i dopisi klubova Zagreb, Labud i Val Šibenik
- Nakon zaprimanja kriterijske ljestvice od strane tajnika klase Laser utvrđuje se da su jedriličar Roko Stipanović i jedriličarka Karmen Perković ostvarili pravo na sufinanciranje troškova nastupa, temeljem prvog mjesta na kriterijskoj ljestvici sukladno odluci o financiranju juniora.
- Dodatno se odobrava pokriće troškova avio karata za trenere koji su određeni za natjecanje WS YOUTH 2018: Petar Cupać, Teo Piasevoli i Marin Sirišćević. Refundacija ostalih troškova za ovo natjecanje za sada nije u planu i ovisna je o realizaciji postojećeg plana. U rujnu će se izvršiti ponovna rekapitulacija plana juniora i ukoliko ostane sredstava moguća je rekapitulacija troškova recipročno po klubovima učesnicima. Vedran Mandić će koordinirati nabavu karata za jedriličare za koje još nije potvrđen nastup na WS Youth 2018.
- Jedriličarima Brunu Gašpiću i Roku Copiću odobrava se refundacija sredstava za SP u Kielu krajem lipnja, umjesto predviđene refundacije za SP JUN u kolovozu po 10.000,00 kn temeljem odluke o financiranju juniora.
- Uvidom u program Palme Čargo i analizom dosadašnjih troškova, ovog trenutka nije moguće odobriti dodatna sredstva. Ako bude mogućnosti, HJS će naknadno refundirati dio opravdanih troškova za Palmine pripreme za SP Aarhus.
- Karla Šavar stekla je pravo na refundaciju troškova za SP i EP U21 temeljem plasmana na kriterijskoj ljestvici. Klub radi nepovoljne financijske situacije traži isplatu akontacije koja nije predviđena usvojenim programom. Obavještava se JK Zagreb da dostavi svu dokumentaciju kojim se pravdaju realizirani troškovi, a ured HJS-a će izvršiti refundaciju troškova.

Program seniora – Milan Vujasinović - zamolba JK Split
Klub radi nepovoljne financijske situacije traži isplatu akontacije koja nije predviđena usvojenim programom. Obavještava se JK Split da dostavi svu dokumentaciju kojim se pravdaju realizirani troškovi, a ured HJS-a će izvršiti refundaciju troškova.

Dopis predsjednika Stegovne komisije – slučaj JK Clivo
Izvršni odbor primio je na znanje informaciju o pokretanju novog Stegovnog postupka.

Zahtjev za ponavljanje Stegovnog postupka JK Trogir
Zahtjev je upućen Izvršnom odboru. Nakon uvida u slučaj i konzultacija i sa odvjetnikom postupiti će se sukladnom aktima HJS-a.

Prvenstvo Hrvatske za Optimiste do 12 godina
Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a za izmjenu termina PH Optimist do 12 godina zbog nastupa jedriličara iz JK Omiš Josipa Tafre (2007) na SP u Cipru. Novi termin prvenstva bi bio 08.09. do 10.09.2018. - umjesto 07.09. do 09.09. 2018. Utvrđeno je da je početak školske godine predviđen za 3. rujna 2018. tako da nema dodatnog izostajanja iz škole u odnosu na prvotni termin.

Nastup na Aarhus 2018 i WS Youth USA – prijave učesnika
Klubovi su dostavili popise učesnika prema pozivu, te će se izvršiti prijava sukladno dostavljenim podacima. JK Labud obavijestio je tijela HJS-a da jedriličar Dominik Perković neće nastupiti na SP Aarhus 2018. Vedran Mandić će izvršiti dodatnu provjeru mogućih učesnika po ovom pitanju, ujedno i kod učesnika za WS YOUTH 2018 u klasi RS:X.

Financijski izvještaj za 2017. godinu nakon uvida revizora, ujedno i Izvještaj za Skupštinu HJS-a u prosincu.
Uvrštava se Financijski izvještaj za 2017. godinu u Materijale za predstojeću Skupštinu HJS-a koji se sastoji od: Rekapitulacija priliva i odliva - novčani tijek, Rekapitulacija prihoda i rashoda, Redovni program - Realizacija po korisnicima programa, Individualni program - Realizacija po korisnicima programa, Realizacija ostalih rashoda, Donacija opreme, Upitnik o funkcioniranju sustava fin. upravljanja i kontrola 2017, FINA Izvještaj o prihodima i rashodima i Izvješće neovisnog revizora.

Razno
- Zadužuje se Vijeće za natjecanje da izvrši analizu novog sustava klase Optimist i podnese izvještaj do 1. kolovoza 2018. Izvršni odbor će uvrstiti ovu točku na prvu sljedeću sjednicu.
- Izvršni odbor osigurati će dnevno novinarsko praćenje SP Aarhus 2018.
- Početkom iduće godine utvrditi će se Program razvoja ženskog jedrenja u Hrvatskoj

Naredna sjednica Izvršnog odbora održati će se krajem kolovoza.

Temeljem Članka 35. Statuta HJS-a, Vijeće za natjecanje dana 05.06.2018. donijelo je odluku o sastavu reprezentacije u klasi Optimist za nastup na SP i EP.  Europsko prvenstvo: Leon Scheidl, Tin Fike, Tristan Tol, Carla De Carina, Roni Bobovnik, Noela Petešić i Ema Samaržija, Robert Jurinčić trener i vođa puta Josip Golem. Svjetsko prvenstvo: Josip Tafra, Buba Pulek, Edo Fike, Lovre Bakotić i Lucija Škopac, Vedran Mandić trener i Marko Zuban vođa puta.

16. sjednica Izvršnog odbora održana je u Poreču, 19. svibnja 2018. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice. Sjednici su prisustvovali: Zlatko Taritaš predsjednik, Gea Barbić dopredsjednica i članovi Ivica Dolenc i Robert Sandalić, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Božidar Mihić, predjsednik JK Horizont i Alfredo Mendiković, član IO JK Horizont

Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Na početku sjednice, domaćini su se osvrnuli na rad u JK Horizont proteklog desetljeća i zaključili kako je JK Horizont na dobrom putu (Mare Milić osvojila je 4.mjesto na nedavno održanom EP u Laseru 4,7), ali trenutno nedostaje jedriličarska tradicija u gradu. Predsjednik Zlatko Taritaš izrazio je želju da na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine Hrvatsku predstavjlaju četiri jedriličara iz Istarske županije, budući da sjeverni Jadran ima tradiciju ženskog jedrenja, a prema najnovijim informacijama s nedavno održane konferencije World sailinga jedrenje može opstati jedino ako se uvede jednaka zastupljenost oba spola.

Realizacija Financijskog plana HJS-a do 18. svibnja 2018. godine.
Realizacija se odvija u skladu sa planom i programom i na dan 18.5. plan priliva iznosi 36,18%, a izdataka 33,59%. Zabilježeno je trenutno povećanje novčanih sredstava u iznosu od 157.339,00 kn u odnosu na početak godine. Pregled je izrađen netom nakon početka jedriličarske sezone te su sredstva iz sportskog HOO programa tek krenula u realizaciju Druge stavke u planu odvijaju se redovno.

Dopis predsjednika Stegovne komisije – slučaj Kliba - nepoštivanje odluke
Izvršni odbor je informiran o situaciji, odluka se odgađa do iduće sjednicce, za koju će tajništvo pripremiti relevantnu dokumentaciju i zakonske okvire.

Organizacija PH OPT 2018 – JK Uljanik jedini kandidat
Izvršni odbor jednoglasno dodjeljuje organizaciju Prvenstva Hrvatske za Optimiste (kadeti U16) – pojedinačno, Jedriličarskom klubu Uljanik kao jedinom kandidatu. Datum održavanja: 13.-16.09. 2018. - 4 dana jedrenja. Iznos sufinanciranja: 20.000,00 kn.

Zaprimljene prijave po pozivu Izvršnog odbora za organizaciju regata Optimista do 12 Usvaja se i uvrštava u kalendar HJS-a, regata za klasu Optimist do 12 godina, organizatora JK Sveti Nikola u terminu 2. i 3. lipnja 2018 u Zagrebu.
Usvaja se i uvrštava u kalendar HJS-a, regata za klasu Optimist do 12 godina, organizatora JK Horizont u terminu 23. i 24. studenog 2018 u Poreču.
Refundacija sredstava za organizirane regate po pozivu Izvršnog odbora realizira se na način da klub organizator nakon natjecanja dostavi izvještaj sa regate sa rekapitulacijom troškova natjecanja sa svim računima i potvrdama uplata.

Pravilnik o registraciji - usklađivanje sa aktualnostima i GDPR-om.
Prima se na znanje prijedlog izmjene postojećeg pravilnika. Usvajanje pravilnika odgađa se do naredne sjednice i očekuje se očitovanje HOO-a o potrebnim izmjenama.

Troškovi sudaca na izbornim regatama klase Optimist
Slijedom usvojenog kriterija i odluke o financiranju određenog broja sudaca na izbornim regatama, u suradnji VZN-a i VZS-a sastavljen je popis sudaca kojima će se sufinancirati troškovi na ovim regatama. Klubovima je poslan popis sudaca koji su upoznati o načinu financiranja troškova za ove regate. Preostaje dogovor kluba i sudaca koji imaju slobodnog vremena za angažman na izbornim regatama.
Umjesto odluke iz kriterija Optimista koja glasi: Predsjednik Regatnog odbora i članovi protestnog odbora po izboru HJS‐a i o trošku HJS‐a uz mogućnost preporuke VZN‐a.
Usvaja se izmjena prema navedenom:
Predsjednici Regatnog i Protestnog odbora po izboru HJS‐a i o trošku HJS‐a uz mogućnost preporuke VZN‐a, kao i dio članova RO i OZP sa utvrđenog popisa VZS-a i VOP-a.
Ukoliko se nastavi sa ovim programom, sustav sufinanciranja bit će isti kao i kod PH, transferom sredstva na klub koji je dužan kasnije isplatiti troškove sudaca.

Predstojeća natjecanja (VZN)
SP Aarhus – u klasama Laser standard i Laser radial Hrvatska je dobila pravo za nastup troje takmičara. Jednoglasno je usvojen prijedlog VZN-a da treći reprezentativci budu Dominik Perković i Karla Šavar prema rezultatima na kriterijskim ljestvicama. Članovi reprezentacije Aarhus 2018:
LAS Tonći Stipanović, Filip Jurišić, Dominik Perković
FINN Josip Olujić, Nenad Bugarin, Milan Vujasinović
LRD Sandra Lulić, Anđela De Michelli Vitturi, Karla Šavar
KITE Martin Dolenc
49ER Šime Fantela / Mihovil Fantela
FX Enia Ninčević / Michaela De Michelli Vitturi
RSXM Luka Mratović
RSXW Palma Čargo
Rok za prijavu pratećih osoba je krajem lipnja. Svi zainteresirani trebaju se do 10. lipnja javiti u kancelariju HJS-a.
Uz reprezentaciju u Aarhus bi trebali putovati i snimatelj i novinarka Zrinka Grancarić. Troškove snimatelja podmirit će HJS, dok će troškovi novinarke biti podmireni od strane HJS-a i HRT-a.

WS Youth USA srpanj 2018 – jednoglasno se usvaja odluka VZN-a da na WS Youth 2018. u sastavu reprezentacije otputuju: 420 Ž: Antonia Kuštera i Ines Bašić, Laser Radial Ž: Karmen Perković, RSX Ž: Palma Čargo, 420 M: Matija Pintarić i Andrija Mavrin, Laser Radial M: Roko Copić ili Bruno Gašpić (na WS će putovati bolje plasirani na SP Laser Radiala u Kielu), RSX M: Rocco Hrvoj ili Stipe Rožić (bolje plasirani na SP), Vođa puta: Petar Cupać, Treneri: Marin Sirišćević i Teo Pisevoli

YOG Buenos Aires 2018 – normu za nastup na YOG izborili su RSX Ž: Palma Čargo i Kite: Martin Dolenc. Jednoglasno se usvaja prijedlog VZN da trener i vođa puta bude: Ivica Dolenc Ukoliko bude postojala opcija još jedne prateće osobe, putovat će i Marin Sirišćević.

Mediteranske igre 2018.
Odlučeno je da na MI 2018. hrvatsko jedrenje neće imati predstavnike.
London – predsjednik VZN-a izvjestio je članove IO-a o tijeku, zaključcima i sugestijama sjednice u Londonu na kojoj je poseban naglasak stavljen na izjednačavanje broja disciplina među spolovima.

Raspodjela preostalih sredstava iz redovnog programa – Budući da je Ivan Kljaković-Gašpić odustao od nastupa na natjecanjima i priprema za 2018. godinu, jednoglasno je usvojen prijedlog VZN-a o rasporedu dodatnih sredstava (375.000 kn) na jedriličare u programu HJS-a.

Vinjete – Izvršni odbor jednoglasno donosi odluku da se postojeća odluka o Vinjetama nadopuni odlukom kojom se klubovima organizatorima regate omogućuje naplata vinjete na licu mjesta.

Nova posada u klasi Nacra 17 – predsjednik Zlatko Taritaš izvjestio je članove IO o planovima novoformirane posade u klasi Nacra 17 čiji je glavni cilj nastup na OI 2024. u Parizu. Posadu će sačinjavati Karla Šavar i Igor Marenić, a trener posade bit će Theo Pizzul. Prvi treninzi planirani su u lipnju 2018.

Izvještaj s EUROSAF-a - predsjednik je informirao IO kako je na skupštini EUROSAF-a Hrvatsku predstavljao Miroslav Bjelajac koji je izabran u nadzorni odbor EUROSAF-a. JD Val iz Šibenika u rujnu će biti domaćin juniorskog Match Racea, a Hrvatska, odnosno Zagreb bit će domaćin skupštine EUROSAF-a u ožujku 2020.
Kratki video uradak za potrebe otvaranja SP u Aarhusu – zadužuje se (Ivica Dolenc ili kancelarija HJS-a) za izradu traženog videa za potrebe otvaranja SP-a.
Iduća sjednica IO-a – održat će se u tjednu 15.-20. lipnja u Zagrebu ili Splitu